Privacy

Zaviazali sme sa k ochrane vašich osobných údajov. Táto stratégia ochrany osobných údajov vznikla preto, aby sme vás mohli informovať, ktoré informácie zhromažďujeme, keď používate naše služby, prečo je zhromažďujeme a ako s nimi nakladáme.

Túto stratégiu ochrany osobných údajov môžeme pravidelne meniť. O týchto zmenách vás informujeme zverejnením modifikované verzie na našich stránkach. Odporúčame vám, aby ste sa s touto stratégiou ochrany osobných údajov pravidelne znovu zoznamovali.

Zber osobných informácií

Získavame informácie prostredníctvom rôznych metód, vrátane, ale nie obmedzene: cookies, IP adresa, webový prehliadač, email alebo akékoľvek iné informácie, ktoré nám posielate alebo poskytujete. Niektoré z vyššie uvedených údajov zhromažďujeme automaticky. To isté platí aj o osobných údajoch, ktoré nám poskytujete na základe používania služieb alebo inými komunikačnými a interakčnými cestami.

Použitie údajov

Používame vaše informácie, vrátane osobných údajov, metrík správanie a iných neosobných identifikačných údajov na prevádzkovanie, zabezpečenie, zlepšenie a udržiavanie našich stránok, produktov a služieb, na zabránenie zneužívaniu a podvodu a na iné administratívne a interné obchodné účely. Okrem zverejnenia nevyhnutného na účely uvedené inde v tomto vyhlásení, môžeme sprístupniť vaše osobné údaje do tej miery, ak to vyžaduje zákon, v súvislosti s akýmikoľvek súdnym konaním, a na zabezpečenie výkonu alebo obrany svojich zákonných práv.

Prístup

Môžete sa rozhodnúť, že nechcete dostávať žiadne reklamné oznámenie. Na tento účel si na našich stránkach, tam kde je to možné, vyberte zodpovedajúce možnosť, alebo si túto možnosť zvoľte cez naše služby alebo v niektorom e-mailu, ktorý od nás obdržíte, alebo kedykoľvek pošlite e-mail zákazníckej službe. Môžete nás kontaktovať, ak: 1) chcete potvrdiť správnosť osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili; 2) chcete aktualizovať vaše osobné údaje; a / alebo 3) máte akúkoľvek sťažnosť ohľadom nášho používania vašich osobných informácií. Na základe vášho želania (a) zmeníme akékoľvek vami dodané údaje za predpokladu, že nám poskytnete dôkaz, ktorý v prípade takých zmien môžeme dôvodne vyžadovať, alebo (b) označíme akýkoľvek údaj, aby sme vylúčili jeho následné použitie pre marketingové účely. Na odstránenie prípadných pochybností týmto potvrdzujeme uchovávanie osobných údajov v prípadoch, keď je vyžaduje zákon.

Čo sú cookies?

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sú stiahnuté do vášho zariadenia pri návšteve webovej stránky. Cookies sú potom zaslané späť do webovej stránky pri každej ďalšej návšteve, alebo na inú webovú stránku, ktorá rozpoznáva danej cookie. Cookies sú užitočné, pretože umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie užívateľa a v konečnom dôsledky zlepšovať služby a dojem pre návštevníkov. Môžete si nájsť viac informácií o používaní cookies na: http://www.allaboutcookies.org.

Vyviazanie z cookies

Používaním tejto stránky súhlasíte s umiestnením vyššie popísaných cookies. Súbory cookie môžete akceptovať alebo odmietnuť. Vo väčšine internetových prehliadačov si môžete kedykoľvek nastaviť užívateľské preferencie používanie cookies.

Analytické nástroje

Používame analytické nástroje a ďalšie technológie tretích strán, ako sú Google Analytics a DoubleClick cookies, na zhromažďovanie neosobné informácií vo forme rôznych použitie a užívateľských metrík pri používaní našich internetových stránok. Tieto nástroje a technológie zhromažďujú a analyzujú určité typy informácií, vrátane cookies, IP adresy, zariadení a identifikátorov softvéru, s odkazom a výstupných adries URL, správanie a informácií o použití, štatistiky, využitie a históriu nákupov, MAC adresy, mobilného identifikátora zariadenia, a ďalších podobných informácií. Tieto analytické nástroje spoločností tretej strany, ktoré zbierajú informácie na našich stránkach a iných on-line produktoch a / alebo služieb môžu kombinovať informácie získané s ďalšími informáciami, ktoré majú samostatne zhromaždené z iných webových stránok a / alebo iných online alebo mobilných produktov a služieb týkajúcich sa vašich aktivít v celej ich sieti webových stránok, rovnako ako on-line a / alebo mobilných produktov a služieb. Mnohé z týchto spoločností zhromažďujú a používajú informácie podľa svojich vlastných zásad ochrany osobných údajov. Okrem nášho používania technológií tu popísaných, môžeme povoliť určitým spoločnostiam, aby nám pomohli mieriť reklamu, ktorá si myslíme, že pre Vás môže byť zaujímavá na základe vášho používania našich stránok. Môžete si odhlásiť cookie DoubleClick pri návšteve odhlasovacej stránky Google Advertising, alebo z Google Analytics návštevou odhlasovacej stránky Google Analytics. Google má k dispozícii ďalšie informácie o nakladaní s informáciami a ochrany súkromia. Tu si môžete prezrieť zoznam ďalších poskytovateľov služieb, ktorí zbierajú informácie http://www.networkadvertising.org/choices/ alebo http://www.aboutads.info/choices/.

Ochrana detí

Vedome nezhromažďujeme a nezískavame osobné údaje od detí pod 13 rokov. Ak zistíme, že sme dostali informácie od dieťaťa mladšieho 13 rokov v rozpore s touto politikou, získané informácie okamžite odstránime. Konkrétne veková hranica sa môže líšiť v závislosti na jurisdikcii a v takom prípade sa držíme danej vekovej hranice.

Ochrana dát

Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia na zabránenie strate, zneužitiu alebo pozmenenie vašich osobných údajov.

Medzinárodná prenosy dát

Osobné údaje zhromaždené skrze služby môžu byť uchovávané a spracovávané vo všetkých krajinách, v ktorých máme prevádzku my alebo naši partneri, dodávatelia, poskytovatelia elektronických služieb alebo zástupcovia. Využívaním služieb vyjadrujete výslovný súhlas s prenosom dát do zahraničia (vrátane tretích krajín, pri ktorých je možné predpokladať, že nemajú adekvátne zákony na ochranu údajov). Avšak prijímame opatrenia na dodržiavanie našej štandardnej ochrany údajov u našich zástupcov, partnerov a dodávateľov bez ohľadu na ich sídlo.

Vylúčenie

Tieto služby sú prevádzkované TAK AKO SÚ a počas ich prístupnosti, a tým pádom bez akejkoľvek záruky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za udalosti mimo našu priamu kontrolu. Z dôvodu komplexné a neustále sa meniace povahu našej technológie a obchodného prostredia nemôžeme garantovať ani sa zaručiť za bezchybný výkon ohľadom vašich osobných údajov, a neručíme za nepriame škody, vedľajšie alebo následné škody, ani za náhradu škody v súvislosti s používaním alebo zverejnením vašich osobných údajov .

Odkazy

Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné stránky. Nezodpovedáme za zásady ochrany osobných údajov alebo postupmi akejkoľvek tretej strany.

Aktualizácia vyhlásenie a súhlas

Môžeme aktualizovať tieto zásady ochrany osobných údajov vydaním novej verzie. Mali by ste túto stránku pravidelne kontrolovať, aby ste boli oboznámení s prípadnými zmenami. Využívaním služieb súhlasíte s touto stratégiou ochrany osobných údajov.

Posledné úpravy 15. februára 2017.